Εφαρμογές

Το λογισμικό CAD/CAM της OPEN MIND, το οποίο σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, FYROM και Αλβανία διανέμεται αποκλειστικά από την εταιρία μας CNC SOLUTIONS, έχει την δυνατότητα να καλύψει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.