Μηχανολογικές Εφαρμογές

Οι παραδοσιακοί τομείς της εφαρμοσμένης μηχανικής μπορούν να ωφεληθούν στο μέγιστο από τα προϊόντα της OPEN MIND.

Στη σύγχρονη εποχή οι Μηχανολόγοι μηχανικοί είναι αυτοί που αναπτύσσουν, σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν την κατασκευή μιας ευρείας γκάμας προϊόντων που εμφανίζονται σε κάθε τομέα της οικονομίας, από τα μεμονωμένα μέρη μιας μηχανής μέχρι και την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων.

Η κατασκευή ακόμα και των φαινομενικά πιο απλών τελικών προϊόντων μπορεί να είναι πολύ απαιτητική. Εκατοντάδες διαφορετικές οπές, για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν ακόμη και την κατασκευή 2D εξαρτημάτων ιδιαίτερα πολύπλοκη. Αυτός είναι ο λόγος που οι λύσεις λογισμικού που προφέρει η OPEN MIND χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς εφαρμογής και για ένα ευρύ φάσμα των προς επεξεργασία τεμαχίων. Η εξελιγμένη τεχνολογία του hyperMILL® χρησιμοποιεί τυπικά επαναλαμβανόμενες γεωμετρίες, όπως για παράδειγμα οπές και κοιλότητες, για να τυποποιήσει και να αυτοματοποιήσει τον προγραμματισμό (NC), αυτό έχει σαν άμεση συνέπεια τη μείωση του χρόνου και του κόστους του τελικού προγραμματισμού.