Εξαρτήματα Στροβιλομηχανών

Απλοποιημένη κατασκευή ακόμα και των πιο σύνθετων εξαρτημάτων

Ειδικός ρευστοδυναμικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ του ρευστού και ενός μηχανήματος. Πιο απλά η κινητική ενέργεια του μέσου μετάδοσης μετατρέπεται σε περιστροφική ενέργεια του μηχανήματος και αντιστρόφως. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με την κατασκευή σύνθετων περιστρεφόμενων εξαρτημάτων με πολλαπλές λεπίδες, όπως blisks και πτερωτές, καθώς και μεμονωμένες λεπίδες, τα οποία απαιτούν πολύπλοκες 5-αξονικές κατεργασίες για να δημιουργηθούν.

Η OPEN MIND μέσω του λογισμικού της προσφέρει εξειδικευμένες λειτουργίες για την κατασκευή τέτοιων ειδικών εξαρτημάτων, που χρησιμοποιούνται σε κινητήρες αεροσκαφών, στροβιλομηχανών, γεννητριών κ.α. Το λογισμικό της OPEN MIND επιτρέπει τον απλοποιημένο προγραμματισμό αυτών των σύνθετων εφαρμογών, ακόμη και χωρίς ειδικές γνώσεις στον τομέα.