Υπηρεσίες

Συνεχής υποστήριξη

Η υποστήριξη ξεκινά πριν ακόμη ο πελάτης να αποφασίσει να αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα της OPEN MIND. Δουλεύοντας μαζί με τον πελάτη, έχουμε προβεί σε ακριβή ανάλυση για να εκτιμήσουμε τις υπάρχουσες απαιτήσεις, και στη συνέχεια, προτείνουμε ένα σύστημα CAM που ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες αυτές.

Μόνο εξαιρετικά καταρτισμένοι υπάλληλοι μπορούν να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ισχυρό λογισμικό CAM, και αυτός είναι ο λόγος που απαιτούν εντατική εκπαίδευση από την εταιρεία μας. Μένουμε σε στενή επαφή με τους πελάτες μας, ακόμη και κατά τη διάρκεια της καθημερινής χρήσης των συστημάτων CAM , και παρέχουμε υποστήριξη για τεχνικά ζητήματα.

Η καθημερινή ενασχόληση και χρησιμοποίηση των λογισμικών προγραμμάτων της OPEN MIND σε πραγματικές συνθήκες μηχανουργείου και οι πρακτικές τεχνικές γνώσεις ως αποτέλεσμα της καθημερινής τριβής, δίνουν την δυνατότητα στο εξειδικευμένο προσωπικό της CNC SOLUTIONS να παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση, υπηρεσίες παραμετροποίησης και τεχνική εκπαίδευση.