Εκμεταλλευτείτε τα Νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ

espa logo

Εκμεταλλευθείτε από τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 με τα οποία μπορείτε να λάβετε επιδότηση έως και 50% της επένδυσής σας και αποκτήστε σήμερα τις κορυφαίες λύσεις λογισμικού CAM/CAD που προσφέρει η OPEN MIND.

Δημιουργία πρότυπου χώρου εκπαίδευσης

training

Η CNC Solutions έχει δημιουργήσει έναν πρότυπο εκπαιδευτικό χώρο, στον οποίο οι πελάτες της αλλά και όσοι ενδιαφέρονται για τις κατεργασίες CNC, έχουν πλέον ευκαιρία να εκπαιδευτούν -μεταξύ άλλων- στα λογισμικά προγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής της OPEN MIND.

Post-processor: Μια κρίσιμη λειτουργία

Photo blade frontal

Κατά την αγορά ενός λογισμικού CAM, κάθε εργαλειομηχανή CNC που θέλουμε να οδηγηθεί από αυτό το λογισμικό, συνοδεύεται από έναν μετεπεξεργαστή, ή post-processor.

Το hyperMILL εξοπλίζει το μηχανουργείο KEL-Engineering

kel


Το κορυφαίο παγκοσμίως λογισμικό hyperMILL εξοπλίζει το Μηχανουργείο KEL-Engineering Ευστράτιος Λεγάτος του Κων/νου.