Προϊόντα

CAM στρατηγικές που διακρίνονται για την τεχνολογική τους τελειότητα.

2D, 3D, 5-αξονικές στρατηγικές τόρνευσης και φρεζαρίσματος, καθώς και ειδικές εφαρμογές, τα πάντα είναι διαθέσιμα σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Το πλήρως ολοκληρωμένo λογισμικό CAM της OPEN MIND συνδυάζεται με ένα σύστημα CAD, ενώ παράλληλα οι άμεσες και τυποποιημένες διεπαφές και μετά-επεξεργαστές (postprocessors) του δίνουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένων διαδικασιών από το σχεδιασμό μέχρι και την τελική κατασκευή.

Η OPEN MIND με τις καινοτόμες ιδέες της, τα χρόνια προϋπηρεσίας σε συστήματα CAM και την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει (ειδικά σε θέματα φρεζαρίσματος), αναπτύσσει τεχνολογικά ορθές στρατηγικές CAM καθώς επίσης και μακρόπνοες λύσεις. Η OPEN MIND κατέχει διεθνώς τη φήμη ως ο πρωτοπόρος σε καινοτόμες τεχνολογίες 5 αξόνων.

Σήμερα, τα προϊόντα της OPEN MIND είναι συνυφασμένα με την έννοια του ολοκληρωμένου προϊόντος, προσφέροντας λύσεις αυτοματοποιημένου προγραμματισμού NC, βελτιστοποιημένων διαδικασιών και γενικότερη ορθολογική οργάνωση της παραγωγής. Νέες ιδέες για σύγχρονες κατασκευαστικές διαδικασίες δημιουργούνται συνεχώς, εξαιτίας του μοναδικού συνδυασμού της υψηλής τεχνογνωσίας πληροφορικής και της μηχανουργικής τεχνολογίας, που κατέχει η OPEN MIND.