Εκμεταλλευτείτε τα Νέα Ολοκληρωμένα Μοναδικά Πακέτα CAD/CAM

0

Εκμεταλλευτείτε τις τρέχουσες προσφορές και αποκτήστε το κορυφαίο λογισμικό σύστημα CAD/CAM hyperMill Classic ή hyperMill Expert & hyperCAD-S κατ’ επιλογή με:

  • 1 δωρεάν postprocessor 3X ή 4X ή 5X index προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
  • Δωρεάν συντήρηση για το 1ο έτος
  • 3 ημέρες δωρεάν εκπαίδευση
  • Και 15 ώρες δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη για το 1ο έτος

BRO_CAM Strategies

Brochure

hyperMILL®. CAM strategies.
CAM strategies and functions 
for efficient manufacturing.
11.2 MB | 2015

 
 
 
 
BRO-hyperMILL-2017-1

Brochure

hyperMILL®. Version 2017.1.
What's new in 2017.1?
6.4 MB | 2016

 
 
 
 
 
BRO-hyperCAD-S

Brochure

hyperCAD®-S
CAD for CAM.
7.3 MB | 2016

BRO-hyperMILL for Inventor

Brochure

hyperMILL® for Autodesk Inventor. 
CAD integration.
Seamlessly integrated for 
continuous processing
1.8 MB | 2015

BRO-hyperMILL for SOLIDWORKS

Brochure

hyperMILL® for SOLIDWORKS. 
CAD integration.
Forward-looking technologies. 
Seamlessly integrated.
2.3 MB | 2016

BRO-hyperMILL-2016-2

Brochure

hyperMILL®. Version 2016.2.
What's new in 2016.2?
6.2 MB | 2016

BRO-hyperMILL-2016-1

Brochure

hyperMILL®. Version 2016.1.
What's new in 2016.1?
10 MB | 2015